Logo for Hundremeterskogen Barnehage Gjøvik

Velkommen til Hundremeterskogen Barnehage

Vi er en privat barnehage som er eid av foreldrene. Dette betyr at du har alle de samme godene som i en kommunal barnehage, bare med mer medbestemmelsesrett. Barnehagen vår ligger ved Brusvefaret på Gjøvik, i naturnære og rolige omgivelser. Hos oss vil du finne et stort uteområde, med to gapahuker som vi bruker året rundt, grillhytte, motorikk-lekeapparat, sykkelbane, sandkasse, sklie, stor ballslette, skogholt og akebakke. Det er ingen tvil om at uteaktiviteter er noe barna får sin daglige dose av hos oss! Og skulle det ikke være nok med vårt eget uteområde har vi flotte turmuligheter med trygg vei til både Fastland, Hovde og Bassengparken.

Våre ansatte er en sprudlende flokk med bakgrunn fra barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeiderfaget, og andre pedagogiske fagområder. Det er egen småbarnsavdeling hos oss. Barnehagen har fokus på enkeltindividet, og barns medvirkning. Barna blir ofte delt i mindre grupper; da gjerne etter alder. Vår visjon er; «Vi tar tiden tilbake.»

*I forhold til den pågående coronapandemien i landet så har vi gjort en rekke tiltak for å gjøre hverdagen til barn og ansatte bedre. Siden det i perioder er litt mer utetid, spesielt for de største barna, og i tillegg mindre kohorter,  så har vi blant annet leid en stor brakke med varme, som det er god plass til både lek og andre aktiviteter. På småbarnsavdelingen har vi satt opp en liten skillevegg som raskt kan tas ned, slik at vi kan både skjerme og åpne ved behov. Alt ettersom grønt, gult eller rødt nivå. Vi prøver så godt vi kan å gjøre hverdagen så god og normal som mulig, og prøver å ha de samme aktivitetene som vi ville hatt  til vanlig .Vi har engasjerte og kreative ansatte og foreldre som er flinke til å se muligheter isteden for begrensninger i denne barnehagen!