Om oss

Hundremeterskogen er en  privat foreldreeid barnehage. Vi startet opp høsten 2003.

BARNEHAGEN-nylogo

Hvordan er vi organisert, og hva vi har å tilby:

Vi er en privat barnehage som er eid av foreldrene. Dette betyr at du har alle de samme godene som i en kommunal barnehage, bare med mer medbestemmelsesrett. Vi er en barnehage med  tre avdelinger. To avdelinger med fortrinnsvis aldersgruppen 2-6 år, (Tigergutt og Ole Brum), samt en egen småbarnsavdeling  fra 0-2 år (Tussi). Selv om vi har avdelinger så ser vi oss som et helt hus, og deler oss ofte i mindre grupper på tvers av avdelinger. Selv om vi har delt inn i avdelinger  så har vi sjelden hele barnegruppa samlet, og personalressursen blir fordelt på huset generelt. Vi har fortsatt avdelinger pga at vi synes at det er positivt med søskengrupper.

Barnehagen er total renovert innvendig. Arbeidet ble ferdigstilt desember 2023. Vi har nå fått nye lyse avdelings lokaler og to nye kjøkken. Noen nye møbler har vi også fått. (Bilder av dette vil komme nå snart!)

Barnehagen ligger i et rolig område ved Brusvefaret, rett inntil et skogsområde.  Vi har to gapahuker  som vi bruker jevnlig  både sommer og vinter. Grillhytte inne på barnehagens område har vi også. Coronaen gjorde sitt inntog på nyåret 2020 så vi har også, siden da,  en innleid brakke stående på uteområdet vårt, med varme, som gjør at hver kohort har et godt og varmt sted å være på dager da man må deles i mindre grupper og være mer ute. Uteområdet vårt er stort, så  her finnes både spennende motorikk- lekeapparat, sykkelbane, sandkasse, sklie,  ballslette, skogholt med skygge og gjemmesteder, og skikkelig akebakke om vinteren som gir «sug i magan». Som dere sikkert skjønner er vi  en barnehage som er glad i å være mye ute. De minste er mindre ute enn de største, men vi bestreber oss på å være ute hver dag, så fremt været ikke stopper oss, som feks kulda. På sommeren derimot har vi masse utetid, også for de minste.

Ellers har vi gode turmuligheter med Fastland, Hovde og Bassengparken like ved, samt gangavstand og gode bussforbindelser til resten av Gjøvik.

Personalgruppa vår består av en flott gjeng med ulik bakgrunn og erfaring; Alle de fast ansatte vi har er enten førskolelærere eller  barne-og ungdomsarbeidere.  Vi har derfor mulighet til å kunne gi gode faglige tilbud i hverdagen. Som nevnt over så deler vi ofte opp i små grupper for at enkeltindividet skal bli sett og ivaretatt på best mulig måte. (Dette kan det leses mer om under faneblad visjon)

Vi har hatt fokus på barns medvirkning i mange år; ikke bare på at barna kan velge ulike aktiviteter, men hvordan de påvirker andre rundt seg, både barn og voksne, og gjennom dette skaper sin egen hverdag. Voksenrollen er alltid viktig. Vi reflekterer mye rundt  blant annet; hvordan møter vi ungene i hverdagen? Hvordan kan vi være best mulig rollemodeller? Noe vi ofte snakker om, og som beskriver dette, er de voksnes tilstedeværelse.  Det er de voksnes tilstedeværelse som gjør om barna har det bra eller ikke. Det er viktig  å lytte og ta barna på alvor, og det er ved å være der barna er vi har muligheten til å veilede og fange opp ting. Vi er også opptatt av at vi skal være bevisste på hva vi kan gjøre for å bli enda bedre! I den faste personalgruppa vår har vi  tre menn, og det er viktig for oss! Vi ser at kvinner og menn har ulike innfallsvinkler til arbeidet i barnehagen, og dette synes vi er viktig for å kunne gi et godt tilbud. Det gjør noe med miljøet for barna, men også for de ansatte. Klikk på linken under og se mer informasjon om måltider, aktiviteter, bursdager osv……

Kontaktinformasjon hundremeterskogen barnehage 2018

Vi bruker kommunikasjonsplattformen KIDPLAN – samarbeide med foreldre på nett, utarbeidet av pbl.  Dette er en sikker plattform hvor vi kan dele bilder og viktig info. Det vil derfor ligge lite bilder ute her på hjemmesiden, pga personvern, men desto mer på foreldreplattformen. Denne får dere kode og tilgang til når dere starter.

Når det gjelder plasstørrelser så har vi fra 100% til 50% plass.  Prisen på barnehageplass hos oss er, som nevnt lenger opp på siden, den til enhver gjeldende maxpris + mat. Vi har også 11 mnds betaling og følgelig betalingsfri i juli. Nye familier må betale en andel på kr 2500,- ved oppstart, som nevnt litt lenger oppe i tekteten, men dette fås tilbake når barnet slutter i barnehagen. Har du lyst til å vite mer om oss; ring, send en mail eller ta gjerne en tur innom. Vi har også en egen side på facebook som det går an å kikke innom. 

Stjerneklubben

Stjerneklubben er for førskolebarna. De er nysgjerrige og lærelystne, og det er viktig å forberede dem på skolestart. Likevel er det viktig å huske på hvor langt de er utviklingsmessig og beholde barnehagens viktigste læringsform; læring gjennom lek og bruk av kroppen. Vi legger vekt på å ikke bli for skolerettet, men jobber med ting vi mener barna bør ha fått litt innsikt i i denne alderen. Et av de viktigste elementene i stjerneklubben er selvstendighetstrening og sosial trening. Fast elementer eller i Stjerneklubben er trafikk, brannvern og enkel tekstskaping. Forsking, der vi blant annet bruker kompetanse fra vitensenteret er også prioritert for de største. Vi legger også vekt på å lese fortsettelsesbøker, for at ungene kan trene på å sitte og lytte  i kortere perioder. Stjerneklubben har også egne turer til politistasjonen, brannstasjonen og biblioteket. Avslutning for Stjerneklubben er overnatting i barnehagen, og det synes barna er stor stas. For de som ønsker det har vi også snøbading for stjerneklubben. Dette er helt frivillig, men veldig morsomt!

Hva betyr det at vi er en foreldreeid barnehage?

Vi er en privat barnehage som eies av foreldrene, organisert som et samvirkeforetak, ved at alle som får plass her er med og bestemmer gjennom blant annet årsmøtet og det valgte styret. Hver familie er andelshavere i det de får plass her. Barnehagen har egne vedtekter. Disse kan dere lese  under faneblad informasjon.

Det blir ikke tatt ut utbytte i vår barnehage. Alt som vi eventuelt skulle få av overskudd blir satt på sparekonto og tilbakeført til barnehagen. Dette går til vedlikehold, personalressurs, leker osv. Ting som dere foreldre ønsker at vi skal bruke pengene på! Vi har som sagt egne vedtekter, fastsatt av årsmøtet, disse finner dere her på  hjemmesiden under informasjon. Vi oppfordrer dere til å lese vedtektene våre, for der står det mer om hva slags rettigheter en andelshaver blant annet har.

Som de fleste barnehagene i Gjøvik kommune, både kommunale og private,  så følger vi makspris for barnehageplass, og den vil endres i tråd med det regjeringen til enhver tid fastsetter. (Familier med lav inntekt har anledning til å søke kommunen om redusert foreldrebetaling; skjema finner dere på  kommunes hjemmeside)

Vi er med i samordna barnehageopptak for Gjøvik kommune. Fristen for å søke barnehageplass er den 1 mars hvert år. Dere finner egen link til å søke i hovedmenyen. Det er også anledning til å søke utenom denne fristen gjennom hele året. Barn som fyller ett år fra januar til august har rett til plass fra august, og barn som fyller ett år i september til november har rett til plass den måneden de fyller ett år. Fyller barnet ett år i desember har det rett til plass fra august året etter.

For mer informasjon om barnehagen; se årsplanen, vedtektene og andre innlegg, samt kontakt oss og spør hvis dere lurer på noe! 61132260 eller berit@100meter.no