Logo for Hundremeterskogen Barnehage Gjøvik

Om oss

Hundremeterskogen er en  privat barnehage, organisert som et andelslag (samvirkeforetak) der foreldrene er eierne våre som andelshavere. Vi startet opp høsten 2003.

BARNEHAGEN-nylogo

Hundremeterskogen barnehage er en barnehage med  tre avdelinger. To avdelinger med fortrinnsvis aldersgruppen 2-6 år, (Tigergutt og Ole Brum), samt en egen småbarnsavdeling  fra 0-2 år (Tussi). Selv om vi har avdelinger så ser vi oss som et helt hus, og deler oss ofte i mindre grupper på tvers av avdelinger. Selv om vi har delt inn i avdelinger  så har vi sjelden hele barnegruppa samlet, og personalressursen blir fordelt på huset generelt. Vi har fortsatt avdelinger pga at vi synes at det er positivt med søskengrupper.

Barnehagen ligger i et rolig område ved Brusvefaret, rett inntil et skogsområde.  Vi har to gapahuker  som vi bruker jevnlig  både sommer og vinter. Grillhytte inne på barnehagens område har vi også.Uteområdet vårt er stort, så  her finnes både spennende motorikk- lekeapparat, sykkelbane, sandkasse, sklie,  ballslette, skogholt med skygge og gjemmesteder, og skikkelig akebakke om vinteren som gir «sug i magan». Som dere sikkert skjønner er vi  en barnehage som er glad i å være mye ute. De minste er mindre ute enn de største, men vi bestreber oss på å være ute hver dag, så fremt været ikke stopper oss, som feks kulda. På sommeren derimot har vi masse utetid også for de minste.

Ellers har vi gode turmuligheter med Fastland, Hovde og Bassengparken like ved, samt gangavstand og gode bussforbindelser til resten av Gjøvik.

Personalgruppa vår består av en flott gjeng med ulik bakgrunn og erfaring; Alle de fast ansatte vi har er enten førskolelærere eller  barne-og ungdomsarbeidere.  Vi har derfor mulighet til å kunne gi gode faglige tilbud i hverdagen. Som nevnt over så deler vi ofte opp i små grupper for at enkeltindividet skal bli sett og ivaretatt på best mulig måte.

Vi har hatt fokus på barns medvirkning i mange år; ikke bare på at barna kan velge ulike aktiviteter, men hvordan de påvirker andre rundt seg, både barn og voksne, og gjennom dette skaper sin egen hverdag. Voksenrollen er alltid viktig. Vi reflekterer mye rundt  blant annet; hvordan møter vi ungene i hverdagen? Hvordan kan vi være best mulig rollemodeller? Noe vi ofte snakker om, og som beskriver dette, er de voksnes tilstedeværelse.  Det er de voksnes tilstedeværelse som gjør om barna har det bra eller ikke. Det er viktig  å lytte og ta barna på alvor, og det er ved å være der barna er vi har muligheten til å veilede og fange opp ting. Vi er også opptatt av at vi skal være bevisste på hva vi kan gjøre for å bli enda bedre! I den faste personalgruppa vår har vi  tre menn, og det er viktig for oss! Vi ser at kvinner og menn har ulike innfallsvinkler til arbeidet i barnehagen, og dette synes vi er viktig for å kunne gi et godt tilbud. Det gjør noe med miljøet for barna, men også for de ansatte. Klikk på linken under og se mer informasjon om måltider, aktiviteter, bursdager osv……

Kontaktinformasjon hundremeterskogen barnehage 2018

Når det gjelder plasstørrelser så har vi fra 100% til 50% plass.  Prisen på barnehageplass hos oss er den til enhver gjeldende maxpris + mat. Vi har også 11 mnds betaling og følgelig betalingsfri i juli. Nye familier må betale en andel på kr 2500,- ved oppstart, men dette fås tilbake når barnet slutter i barnehagen. Har du lyst til å vite mer om oss; ring, send en mail eller ta gjerne en tur innom.

Stjerneklubben

Stjerneklubben er for førskolebarna. De er nysgjerrige og lærelystne, og det er viktig å forberede dem på skolestart. Likevel er det viktig å huske på hvor langt de er utviklingsmessig og beholde barnehagens viktigste læringsform; læring gjennom lek og bruk av kroppen. Vi legger vekt på å ikke bli for skolerettet, men jobber med ting vi mener barna bør ha fått litt innsikt i i denne alderen. Fast elementer i Stjerneklubben er trafikk, brannvern og enkel tekstskaping. Forsking, der vi blant annet bruker kompetanse fra vitensenteret er også prioritert for de største. Vi legger også vekt på å lese fortsettelsesbøker, for at ungene kan trene på å sitte stille og høre etter i kortere perioder. Stjerneklubben har også egne turer til politistasjonen, brannstasjonen og biblioteket. Avslutning for Stjerneklubben er overnatting i barnehagen, og det synes barna er stor stas. For de som ønsker det har vi også snøbading for stjerneklubben. Dette er helt frivillig, men veldig morsomt!

For mer informasjon om barnehagen; se årsplanen, vedtektene og andre innlegg, samt ring oss og spør hvis dere lurer på noe!