Logo for Hundremeterskogen Barnehage Gjøvik

Årsplan

Årsplan 2020-2022

Generelt infoskriv om åpningstider, aktiviteter, sykdom,bursdagsfeiring dugnad osv..

Kontaktinformasjon hundremeterskogen barnehage 2018

Styret

STYRET FRAM TIL ÅRSMØTE 2019
Styreleder: Jane Victoria Haugerud Hilsen Tlf:46658010
Nestleder: Andreas Eskilt Tlf: 98074035
Styremedlem (vara):Emma Kristine Dalsberget Tlf: 41366085
Styremedlem: Eirin Selmer- Hansen Tlf 97703087
Styremedlem: Håkon Lier Tlf: 97532680
Styremedlem (vara):
Styremedlem: Thomas W Leirdal (ansattrepresentant) Tlf: 40081823

SU
Repr. foreldrerådet: Ane Runningen telf: 92210708, Marte Hageengen felf: 91615578 og Thomas Tangen telf: 41477988
Repr. styret:
Repr. styret:
Repr. ansatte: Berit Tangen (daglig leder)
Repr. ansatte: Marte Fjellby

Vedtekter

vedtekter drift revidert februar 2022
Vedtekter andelslag

Beredskapsplan

Denne har vi nå  i det interne hms systemet; PBlmentor, og ligger ikke ute her.