Logo for Hundremeterskogen Barnehage Gjøvik

– Vi tar tida tilbake –

Hundremeterskogen Barnehages visjon

Samfunnet vårt består av mye vi skal gjøre, må rekke, burde ha gjort, og vi, som barnehage, ønsker vel å stoppe litt opp og tenke over; ”hvorfor gjør vi egentlig sånn”, ”må vi være med på dette” osv. Vi ønsker rett og slett Å TA TIDA TILBAKE – og dette ønsker vi skal være visjonen vår for tida fremover! Vi har stort fokus på barns medvirkning i banrehagehverdagen og for å kunne jobbe med dette trenger vi å stoppe opp og gi barna tid og lyst til å medvirke.

For at ungene skal få innflytelse på egen hverdag må vi ta oss tid til å stoppe opp og lytte til det ungene har å bidra med. I en hektisk hverdag er det lett som voksen og avfeie barnet med at ”etterpå”, ”seinere”, ”en annen gang”, for deretter å haste videre med alt vi skal rekke i hverdagen. Selvfølgelig finnes det rammer i barnehagen, som ellers, som man må forholde seg til og det er ikke bestandig at ungene kan få gjøre det de har lyst til. Det er allikevel stor forskjell på det å virkelig bli lyttet til, og så bli forklart hvorfor det ikke går, enn å få et ”NEI” uten noen forklaring i det hele tatt.

Det er viktig for oss at ungene får ta del i planleggingsarbeidet, og har innflytelse på egen hverdag, selvfølgelig etter alder og modning. På småbarnsavdelingen må man tolke kroppsspråk og blikk, mens man på stor avdeling oftere kan ta i bruk det verbale, men også her må man være lydhør for kroppsspråk og mimikk. Gjennom å oppmuntre og anerkjenne barnas tanker og uttrykk tar man barnet på alvor og lar det føle seg sett og verdsatt. I tillegg vil det skape motivasjon for å påvirke sin egen hverdag videre mot for å bli gående passiv. De får også kunnskap om at man må ta hensyn til andre, noen ganger blir mine meninger hørt, noen ganger er det et annet barn som får bestemme.