Styret

STYRET 

Styreleder:Andreas Eskilt, 98074035 og andreaseskilt@hotmail.com

Nestleder: Kristian Viberg; 48054657 og krvi@unicon.no

Styremedlem:Emma Kristine Dalsberget
Styremedlem: Eirin Selmer-Hansen
Styremedlem vara: Victoria Sande
Styremedlem vara: Kjetil smitth Ingebretsen(ansattrepresentant)
Styremedlem: Thomas W Leirdal (ansattrepresentant)

SU

Foreldrerådet:

leder: Siren Rossemyr sirengaden@gmail.com og 40083234

øvrige representanter fra foreldrene: Marte Hageengen

og Ann Jeanett Libakken-Nielsen annjeanettebl.@yahoo.com og 45500287

Repr. styret: Victoria sande; sande.victoria180@gmail.com og 97413020

Berit Tangen (daglig leder) berit@100meter.no
Repr. ansatte: Marte Fjellby og Mari Hageengen